Kategori: Dijital Pazarlama

  • Geographic Targeting in Facebook Ads: Province vs. City, Which One to Choose?

    In Facebook advertising, the terms “Province” and “City” refer to the geographical targeting options. “Province” represents a larger region or area, while “City” refers to a more specific location. Adana Province, for example, encompasses the entire Adana province as a targeting option. By selecting this option, you can target the entire province of Adana. On […]

  • Facebook Reklamlarında Province (İl) ve City (Şehir) Hedeflemesi: Hangisini Seçmeli?

    Facebook reklamcılığında “Province” (İl) ve “City” (Şehir) terimleri coğrafi hedefleme seçeneklerini ifade eder. İl (Province), genellikle büyük bir bölgenin adını temsil ederken, şehir (City) ise daha spesifik bir yerleşim birimini ifade eder. Adana Province, Adana ilini genel olarak kapsayan bir hedefleme seçeneğidir. Bu seçenekle Adana ilinin tamamını hedefleyebilirsiniz. Öte yandan, Adana (City) seçeneği ise Adana […]