Kategori: MySQL

  • Deleting Duplicate Records in MYSQL (Step-by-Step Guide)

    As the title suggests, today I will share an SQL query to solve a commonly encountered issue in MySQL databases. To explain the topic more effectively, let’s use an example. Suppose we have a table named “users” with a column called “civilization_number” where we store social security numbers. Let’s assume there are thousands of records […]

  • MYSQL’de Mükerrer Kayıtları Temizlemek (Örnekli Anlatım)

    Başlıktan da anlaşılabileceği gibi, bugün sizlere MySQL veritabanlarında sıkça karşılaşılan bir sorunu çözmek için bir SQL sorgusu paylaşacağım. Konuyu bir örnekle anlatırsam daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Örneğin, users adında bir tablomuz olsun ve bu tabloda tc kimlik numaralarını tuttuğumuz bir sütun olsun, bu sütunun adı da “civilization_number” olsun. “users” adlı tabloda binlerce kayıt olduğunu […]