e-ticaret eğitimi

Yazılım Geliştirme Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?

Y

Yazılım geliştirme uzmanı, yazılım uzmanı, yazılımcı ya da her nasıl isimlendiriyorsanız. Bu kişilerin (yani bizlerin) ne iş yaptıklarını merak ediyor olabilirsiniz. 

İşte bu yazıda bunları açıklamaya çalışacağım.

Yazılım Geliştirme Uzmanının tanımını yapmadan önce kısacık, yaptığımız işi, yani yazılımı açıklayayım. 

Yazılım Nedir?

Elektriğin ve bilgisayarın olduğu her yerde belirli işleri gerçekleştirmekle görevli kodların bütününe yazılım denir. Tabi bu sözlüklerde yerini edinmiş en basit ve sığ açıklamasıdır. 

Aslında yazılım, günlük hayatta en çok kullandığımız cihazlardan biri olan telefonların çalışmasını sağlayan programlar bütünüdür. Daha basite indirgeyelim, gelir gider hesaplamak için kullandığımız hesap makinelerinin, tuşlarına basmak bir yazılım parçasını tetikler, rakamları tek tek girerek matematiksel işlemleri yapmamızı sağlamak yazılımın başka bir parçasını tetikler. Yazılım en basit haliyle, kendisine tanımlanan tüm işlemleri yapmak üzere kodlanmış kodlar dizisidir.

Günümüzde elektriğin olduğu hemen her yerde yazılım da vardır. Çünkü  yazılım işleri kolaylaştırmak, düzene oturtmak ve hatasız ilerlemesini sağlamaktır. Mesela, televizyonu açmak, kumandadan yönetmek, kanal değiştirmek, sesi ayarlamak tamamen yazılımın görevidir.

Kısaca yazılım, en basitten en karmaşığa kadar günlük hayatımızda kullandığımız, elektrik ve diğer teknoloji unsurlarının tamamını yöneten, yönlendiren ve düzgün akışını sağlayan her şeydir.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?

Yazılım Geliştirme Uzmanları, yukarıda açıklamaya çalıştığım tüm yazılım süreçlerini yazan, yöneten ve test eden kişilerdir.

Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak nasıl bir alanda, nasıl bir sektörde, kimlerle birlikte çalıştığınız da çok önemlidir. Çünkü Yazılım, çok kanallı ve birbirinden bağımsız kod parçalarının bir arada uyumlu şekilde çalışmasıyla bize doğru sonuçlar verir.

Yazılımın çeşitleri / kategorileri olduğu gibi Yazılım Geliştirme Uzmanının da çeşitleri / kategorileri vardır. 

Mesela, bir web uygulaması geliştirmek için, arayüz tasarımcılardan alınan tasarımların kodlara dökülmesini “Front End Developer” diye adlandırdığımız arayüz kodlamacıları yapar. Bu uygulamanın verilerinin tutulması, gerektiğinde düzgün ve hızlı şekilde dışarıya aktarılabilmesini sağlayan “Database Architect / Database Developer” adını verdiğimiz veritabanı mimarları / geliştiricileri vardır. Bu iki ana parça arasındaki iletişimi sağlayan ise “Back End Developer” ünvanlı yazılım geliştiricilerdir.

Bu örnek, bir takım çalışmasının işareti olup, günümüzde kurumsal olarak yazılım geliştirme hizmeti veren kurum / kuruluşlarda genel olarak düzen böyledir. Tüm bu işlemleri tek başına yapan ve ürünü / yazılımı ortaya çıkaran kişilere de sektörde “Full Stack Developer” adını veriyoruz.

Özetle, yazılım uçsuz deniz, yazılımcılar da bu denizdeki balıkçılardır. Yazılımın ilk temelleri 1800’lü yıllara dayanır ve günümüze kadar takdire şayan seviyelere ulaşmıştır. Gelinen bu noktada, en basit işlemlerden, derin öğrenmeye dayalı yapay zekaya kadar her yazılım sonsuz geliştirebilir durumdadır.

Ülkemizde ve Dünya’da, bu alanda halâ çok fazla kalifiye uzmana ihtiyaç vardır. Bu sebeple, hem ülkemiz hem de üzerinde yaşadığımız Dünya için bu alana katılım sağlamayı düşünüyorsanız, hata ediyorsunuz, hiç düşünmeden bu denize dalın. Öğrenmenin sınırı yok ve olmayacak.

Yazar Hakkında

Şevket Erer

Yazılım Geliştirme Uzmanı - Girişimci

Yorum Yap

Şevket Erer

Son Yazılar

Son Yorumlar

Arşivler

Kategoriler

Şevket Erer

Yazılım Geliştirme Uzmanı - Girişimci

Etkileşim

Aşağıdaki bağlantılardan sosyal medya hesaplarıma ulaşabilir, soru, öneri ve iş birliği tekliflerinizi iletebilirsiniz.